Algemene Voorwaarden-Privacyverklaring

Buiten de standaard Algemene Leveringsvoorwaarden gelden de onderstaande voorwaarden specifiek voor overeenkomsten gesloten via de webwinkel van BBK.

Bijzondere Algemene Voorwaarden en privacyverklaring bij de Webshop BBK b.v.

1. Begripsomschrijvingen
1.1. De Webshop: de digitale winkel op www.bbkshop.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van BBK b.v. te Ede.
1.2. Klant: degene met wie de Overeenkomst voor de Webshop is gesloten.
1.3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen BBK b.v. en de klant, op grond waarvan BBK b.v. de door de klant bestelde artikelen zal leveren.
1.4. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn Bedenktermijn.
1.6. Bedenktermijn: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

2 Identiteit onderneming
2.1. Klant gaat een contractuele relatie aan met BBK b.v., Maxwellstraat 3, 6716 BX, Ede

3 Doelgroep en aanbod
3.1. BBK b.v. gaat uitsluitend Overeenkomsten aan met klanten, die wonen in Nederland.
3.2. De klant moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod.
3.3. BBK b.v. streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten en diensten. Voorradigheid en levertermijnen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor BBK b.v.

4 Het tot stand komen van Overeenkomsten
4.1. BBK b.v. biedt goederen en diensten aan via de Webshop.
4.2. De klant kan uit het aanbod van de Webshop artikelen kiezen en in de winkelwagen plaatsen. De prijs staat aangegeven bij de artikelen. Prijzen zijn inclusief BTW.
4.3. De Overeenkomst tot stand als de klant betaalt met de aangeboden betaalmethode.
4.4. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven e-mailadres.

5 Betaling
5.1. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.
5.2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BBK b.v. te melden.

6 Bedenktermijn / retourtermijn
6.1. Voor producten die zijn gekocht in de Webshop geldt een bedenktermijn van 14 dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.
6.2. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.
6.3. Bewijs van retourzending dient door de klant te worden geleverd.

7 Levering
7.1. Als plaats van levering geldt het adres (binnen Nederland) dat de klant aan BBK b.v. heeft opgegeven.
7.2. BBK b.v. zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
7.3. Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden. In dat laatste geval zal BBK b.v. het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na dit bericht, terugbetalen.

8 Bescherming persoonsgegevens
8.1. BBK b.v. gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.
8.2. De klant geeft door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming aan BBK b.v. tot het intern registreren en gebruiken van zijn gegevens voor het adequaat leveren van producten. Dit betreft voor- en achternaam, e-mailadres, aflever- en factuuradres en telefoonnummer.
8.3. De klant heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.
8.4. De klant heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. BBK b.v. heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken.
8.5. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per brief of e-mail aan BBK b.v. te laten weten.
8.6. BBK bewaart uw gegevens op interne, goed beveiligde servers.

9 Slotbepalingen
9.1. Op de Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die de klant met BBK b.v. aangaat in de versie die geldt ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft voorafgaand de gelegenheid de Voorwaarden in te zien.
9.3. In gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. De Overeenkomst blijft dan voor het overige in stand.

10 Contact
In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de Webshop, kunt u contact met ons opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze Algemene Voorwaarden.
U kunt ons als volgt bereiken:

Per e-mail:
info@bbkede.nl

Per post:
BBK b.v.
Maxwellstraat 3
6716BX Ede

Internet:
www.bbkede.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 BBKSHOP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel